Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku
Nawigacja
Aktualnie online
· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 226
· Najnowszy użytkownik: joannajamnik
Przetłumacz stronę

Pogrzeb i cmentarz
Nowa strona 1

 

POGRZEB I CMENTARZ 

 

 PB263522.jpg

POGRZEB


      Każdy zmarły ma prawo do godnego pochówku zgodnie ze swoim przekonaniem religijnym. Każdy parafianin jest chowany z należytą czcią jemu przysługującą. Aby zachować wymagany szacunek, prosi się rodzinę zmarłego o powiadomienie duszpasterza w jak najkrótszym czasie o wydarzeniu śmierci. Ma to ułatwić wybranie odpowiedniego czasu pogrzebu, omówienie przebiegu ceremonii a także określenie miejsca na cmentarzu. Msza Święta jest odprawiana za wszystkich zmarłych parafian przed ceremonią pochówku. Według życzenia rodziny i osądu duszpasterza ceremonia pogrzebowa odbywa się z wprowadzeniem do kościoła parafialnego lub wyprowadzeniem z kaplicy cmentarnej na cmentarz. Człowiek zamieszkujący teren parafii nie jest automatycznie parafianinem. Jest to wymóg tolerancji i wzajemnego szacunku do innych przekonań. Prawo do pogrzebu katolickiego maja prawo członkowie wspólnoty Kościoła Rzymskokatolickiego. Jeżeli ma nastąpić pochówek z innego miejsca zamieszkania, niż parafia, uprasza się o dostarczenie zezwolenia - oświadczenia, że zmarłemu przysługuje pogrzeb katolicki, od księdza proboszcza parafii, w której zmarły ostatnio zamieszkiwał, jak również poświadczenie otrzymanych przed śmiercią sakramentów. Pogrzeby odbywają się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i uroczystości kościelnych.
Miejsca na cmentarzu katolickim w Mąkowarsku są skatalogowane w autorskim programie komputerowym Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Mąkowarsku. Cmentarz parafialny jest do dyspozycji wszystkich zmarłych mieszkańców naszej parafii. Jest więc on przedmiotem naszej wspólnej troski.

 

REGULAMIN CMENTARZA
RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII

PW. ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA

W M·KOWARSKU 

W celu umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarza prosi się osoby przebywające na tym terenie o właściwą troskę o cmentarz wraz z jego urządzeniami oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu. 

pkt 1 

1. Właścicielem Cmentarza Parafialnego w Mąkowarsku jest Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku. 

2. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii pw. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku i ma  do pomocy wyznaczonego pełnomocnika, który w jego imieniu na cmentarzu porządku pilnuje i konieczne prace wykonuje. Na naszym cmentarzu tę posługę wypełnia Pani Joanna Jamnik, (tel. +48 698 229671).

Godziny urzędowania administracji cmentarza: od poniedziałku do soboty: w godzinach urzędowania Kancelarii Parafialnej

pkt 2 

1. Cmentarz jest czynny w godzinach: (np. 6.00-22.00, nie dotyczy 31 października, 1 listopada, 2 listopada). 

2.         Na cmentarzu urządza się pogrzeby: 

 • ziemne zwykłe,
 • ziemne pogłębione (w miarę możliwości - uwarunkowane podło­żem)
 • groby murowane — grobowce,
 • groby na urny ziemne i murowane, (inne).

Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z zachowaniem jego wymiarów. 

Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie w godzinach: (od 10.00 do 14.00). W przypadkach szczególnie uzasadnionych, po porozumieniu z zarządcą cmentarza, jest możliwość zorganizowania pogrzebu w innych dniach i godzinach. 

pkt3 

2. Na cmentarzu pobiera się opłaty. Opłaty dotyczą: 

 • miejsc grzebalnych na 20 lat (grób zwykły ziemny pojedynczy),
 • miejsc grzebalnych na 20 lat (grób zwykły ziemny głębinowy),
 • miejsc grzebalnych na 20 lat (grób ziemny z pomnikiem) (różnicę pomiędzy grobem zwykłym ziemnym a grobem z pomnikiem reguluje się najpóźniej w dniu stawiania pomnika),
 • grobów murowanych (grobowce),
 • grobów na urny ziemne i murowane,
 • przedłużenia opłaty na następne 20 lat,
 • rezerwacji miejsca.

3. Wymienione opłaty są ustalane przez proboszcza parafii - w przypadku cmentarzy wyznaniowych. 

Opłaty pobierane są w biurze parafialnym najpóźniej w dniu pogrzebu. 

W przypadku nieprzedłużenia opłaty na następne 20 lat grób kwalifikuje się do likwidacji (zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Likwidacja jest poprzedzona wcześniejszą informacją - 3 miesiące przed zamierzoną likwidacją grobu ( gablota informacyjna parafii oraz strona internetowa).

Troska o przedłużenie opłaty należy do bliskich osoby pochowanej w grobie. 

6. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół. 

pkt4 

Grób ziemny nie może być użyty przed upływem 20 lat (wyjątek nie dotyczy grobu głębinowego).

Do dysponowania miejscem wolnym w grobie ziemnym lub murowanym uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego lub odpowiednie instytucje:

·         pozostały małżonek(ka),

·         krewni zstępni (dzieci, wnuki itp.),

·         krewni wstępni (rodzice, dziadkowie),

·         krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (kuzynostwo),

·         w przypadku braku ww. krewnych inni krewni,

·         właściwy organ wojskowy w przypadku wojskowych zmarłych w czynnej służbie,

·         właściwy organ państwowy, instytucje i organizacje społeczne w przypadku osób zasłużonych wobec państwa i społeczeństwa,

·         osoby, które do tego dobrowolnie się zobowiążą. 

Posiadanie prawa do odstępowania miejsca (jak w pkt. 2) nie mogą być bez wyrażenia zgody z pominięciem osoby (jak w pkt. 2).

Dysponowaniem miejscem w grobie murowanym mają osoby, które poniosły jego koszty i są w stanie je wykazać. Pochowanie innej osoby w istniejącym grobie uzgadnia się z administracją cmentarza. 

Wykopanie i wymurowanie grobu wykonywane przez zakłady pogrzebowe musi być uzgodnione z administratorem cmentarza z zachowaniem ich kolejności na kwaterach i poprzedzone złożeniem dokumentu „Karta zgonu w celu pochowania zwłok" oraz wniesieniem opłat cmentarnych. 

Usługę kopania grobów wykonuje administrator cmentarza lub wyspecjalizowana firma pogrzebowa. W przypadku kopania grobów przez firmy pogrzebowe, muszą one dostosować się do ogólnych norm porządkowych obowiązujących na cmentarzu oraz wskazań zarządcy cmentarza. 

Za usługę kopania grobów pobierana jest opłata według cennika.  

Firma wykonująca usługę pogrzebową lub inne prace na cmentarzu zobowiązana jest do pozostawienia miejsca pochówku i jego okolicy w należytym stanie. 

pkt 5 

Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonywana na zlecenie osób z powiązaniami rodzinnymi jak w pkt. 4. pp. 2. oraz prokuratury lub sądu i za zgodą Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w obowiązującym ustawowym terminie. 

Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna zasadniczo w okresie od 16 października do 15 kwietnia; przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych. Poza tymi terminami konieczna jest zgoda powiatowego inspektora sanitarnego. 

3. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływem dwóch lat (nie dotyczy prokuratury i sądu). 

pkt6 

Przyjęcie zwłok do pochowania wymaga dokumentu: „Karta zgonu w celu pochowania zwłok" z Urzędu Stanu Cywilnego lub tłumaczenia aktu zgonu innego państwa. 

Administrator cmentarza ma prawo do kontroli dokumentu uwierzytelniającego prowadzenie firmy pogrzebowej oraz zlecenia na organizację pogrzebu. 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników innych firm prowadzących roboty na cmentarzu. 

pkt7 

1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się: 

 • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
 • przebywania nieletnich dzieci bez opieki,
 • picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym,
 • palenia papierosów,
 • żebractwa,
 • wysypywania śmieci poza miejscem wyznaczonym,
 • jazdy pojazdami jednośladowymi,
 • wprowadzania zwierząt.

2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia administratora: 

 • prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej,
 • ustawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń - ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,
 • wjazdu pojazdem mechanicznym,
 • sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, niszczenia elementów wystroju i malowania murów,
 • zbierania wszelkiego rodzaju roślin,
 • umieszczania reklam.

3. Wszelkie prace kamieniarskie lub budowlane na cmentarzu wymagają stosownych zezwoleń oraz wcześniejszego zaaprobowania projektu przez administratora. 

pkt8 

1. Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. 

2. W przypadku naruszania regulaminu administrator ma prawo do występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych. 

(Aktualności, Cmentarz w prawie i praktyce, część 2, rozdział 3, podrozdział 3.3, 2.3- Dokumentacja) 

Usługi:

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Kalendarz
Styczeń 2020

Ni Po Wt Ś Cz Pi So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Kursy walut
Kursy walut w MyBank.pl
Notowanie z 2020-01-22
0.21%
3,8202
0.21%
4,2370
0.52%
3,9328
0.05%
4,9894

3,913,040 unikalne wizyty
Copyright © 2006 - administrator: Wiesław Wiśniewski